آموزش

در این صفحه فایل شرح درس‌های متفاوت رشته شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)، مطالب مرتبط با آموزش‌های ارائه شده و مطالب تکمیلی مرتبط با کلاس‌ها و تمرین‌های کلاسی در دسترس هستند.

آموزش کارگاه شهرسازی

شرح مطالب و تمرین‌های کلاس کارگاه ۲ و ۵ کارشناسی شهرسازی و کارگاه ۱ و ۲ کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

آموزش رایانه

شرح مطالب و تمرین‌های کلاس کاربرد رایانه در شهرسازی کارشناسی

آموزش روش‌ها و مدل‌ها

شرح مطالب و تمرین‌های کلاس مدل‌های کمی کارشناسی شهرسازی و روش‌ها و فنون کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای