ایده‌ها و پروژه‌ها

در این صفحه برخی ایده‌ها و پروژه‌ها که به‌صورت شخصی در حال پیگیری و اجرای آن‌ها هستم، معرفی شده‌اند. در این راه مشتاقانه از پیشنهادها استقبال و استفاده می‌کنم.

مرکز توسعه همکاری های جوانان
مرکز توسعه همکاری های جوانان
دیدبان توسعه ایران
دیدبان توسعه ایران
تهران لند
تهران لند